Termoizolacyjna zaprawa cementowo-styropianowa


Cena: 39.95

Zaprawy Polytech Polytech 20/80, Polytech 30/50, Polytech 35/50 - zaprawy cementowo-styropianowe składające się z regranulatu lub granulatu styropianowego, dodatku spieniającego TECH, cementu oraz wody Zastosowanie: w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, do wykonywania podkładów podłogowych, warstw wyrównawczych, warstw izolacyjnych na stropach i dachach, do termoizolacji balkonów, tarasów, basenów oraz do izolacji innych przegród pionowych i poziomych Właściwości: Zapewnia stabilność podłoża (nie występuje zjawisko klawiszowania płyt izolacyjnych), eliminuje lub w znacznym stopniu ogranicza zjawisko powstawania mostków termicznych, zapewnia bardzo dobre dopasowanie do podłoża, niski ciężar właściwy, bardzo dobre termo-akustyczne właściwości izolacyjne, dużą wytrzymałość na ściskanie oraz wysoką wydajność w czasie realizacji (1 m3 / 6 min.). Zaprawa szybko wiąże i schnie, ponadto nie rozprzestrzenia ognia (system dachowy klasa B ROOF (t1)). Wykonanie: Zaprawę Polytech 20/80 można uzyskać poprzez zmieszanie produktu „Żółty Worek 20/80” z cementem i wodą lub produktu Polytech 20/80 z wodą. Mieszać należy w betoniarce wolnospadowej lub za pomocą mieszarki samochodowej, Kompatto lub mieszarki z serii MP1. Polytech klasy 30/50, 35/50 oraz 100 uzyskuje się wyłącznie maszynowo przy użyciu mieszarek Kompatto lub z serii MP1.